Compliance in 9 fases (audit/consultancy)

Fase 1 :
Dossier aanmaak in platform en TL.

Fase 2 inventarisatie :
opstellen verwerkingsregister in overeenstemming met AVG wetgeving.

Fase 3 procedures en policies:
datalekken, privacy, cookie, gegevensbeschermingsbeleid, verwerkersovereenkomsten

Fase 4 DPO :
evaluatie aanstelling Data Protection Officer.

Fase 5 awareness :
introductie basisprincipes GDPR.

Fase 6 DPIA :
evaluatie noodzaak en desgevallen begeleiding en validatie
Data Protection Impact Assesment.

Fase 7 Maturiteitsmeting :
evaluatie en uitvoering van maturiteitsmeting.

Fase 8 Datalekkenregister :
Aanmaak van datalekkenregister in platform

Fase 9 Externe verwerkers en ontvangers:
evaluatie en registratie in platform

€ 1.080,00 *

GDPR voor de KMO (softwarelicentie)

1. GDPR compliance 9 fases

2. email support.

3. telefonische support.

4. support bij contracten.

5. support bij nieuwe implementaties.

6. Software support.

7. jaarlijks controle dossier ( min. 3jaar).

8. support bij controles
Gegevensbeschermingsautoriteit en Vlaamse
Toezichtcommissie.

9. verplichte documenten ( templates) of revisie
bestaande docs

10. aangewezen documenten/policies ( templates)
of revisie bestaande docs

€ 500,00 *

* prijzen zijn exclusief BTW

Meer info?